Uz ESG kriterije do održivog gospodarstva – Future Perfect Business (program)

¸

04. travnja 2022. u 9:30 sati
Velika dvorana HUP-a, Radnička cesta 37a, Zagreb

Program

Uvodni dio i izlaganja

 • 09:30 Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja
 • 09:35 Mihael Furjan, predsjednik HUP-a
 • 09:45 Predstavljanje inicijative „Future Perfect Business“ i najava edukacija za poduzetnike:

Uvod u panel raspravu

10:00 – 10:30 Zakonska regulativa u novom programskom razdoblju: Zelena tranzicija i održivo
gospodarstvo: EU Green Taxonomy

 • 10:00 – 10:15 Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e
 • 10:15 – 10:25 Carmen-Daniela Micu, predsjednica IASE (Međunarodno udruženje za održivo
  gospodarstvo): ESG education

I. Panel rasprava

10:30 – 11:00 Panel: Održivošću do vrha EU ljestvica: POSLOVNI SEKTOR
Moderatorica: Vali Marszalek, izvršna direktorica UN Global Compact Croatia

Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cola HBC Adria

 • Josip Lasić, član Upravnog odbora Končar elektroindustrija d.d.
 • Neven Vranković, potpredsjednik Atlantic grupa d.d
 • Vjekoslav Majetić, predsjednik uprave Dok-Ing d.d.

II. Panel rasprava

11:00 – 11:30 Panel: Održivošću do vrha EU ljestvica: FINANCIJSKI SEKTOR

Moderator: Mario Aunedi Medek, Media Val

 • Marija Hrebac, direktorica Hrvatske Agencije za osiguranje depozita
 • Tomislav Ridzak, član Upravnog vijeća HANFA-e
 • Tamara Perko, predsjednica uprave HBOR-a
 • Stephanie E. Trpkov, konzultantica pri Svjetskoj banci
 • Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke

11:30 Završna riječ

 • Marija Pujo Tadić, predsjednica (IICA)