THE CLIMATE REALITY PROJECT

¸

U lipnju 2013. godine u Istanbulu održan je višednevni trening sa ciljem obrazovanje stručnjaka za klimatske promjene (Climate Leader) pod pokroviteljstvom The Climate Reality Projecta iz SAD.

Al Gore – otvorenje treninga

The Climate Reality Project ( Realnost klimatskih promjena) osnovao je i vodi bivši potpredsjednik i dobitnik Nobelove nagrade Al Gore, te je cijeli projekt posvećen otkrivanju uzroka klimatskih promjena kao i poduzimanja brze akcija za očuvanje klime. Unatoč velikom međunarodnom znanstvenom konsenzusu o klimatskim promjenama, globalnoj zajednici još uvijek nedostaje odlučnosti za provedbu smislenih rješenja.

Ovaj projekt nastoji kroz obrazovanje stručnjaka za klimatske promjene( koji će kroz predavanja i edukacije pružiti potporu državnim institucijama i liderima u svakoj pojedinoj državi kao i pojedincima) potaknuti vodeće strukture i kreatore politike klimatskih promjena na što bržu akciju i rješavanje klimatske krize.

Za takvu vrstu obrazovanja kao predstavnik iz Republike Hrvatske izabrana je dopredsjednica Hrvatske udruge za smanjenje ugljičnog otiska( HU-CO2) gdja. Marija Pujo Tadić, koja je imala priliku u višednevnom treningu aktivno sudjelovati u predavanjima i radionicama održanim od strane predsjednika The Climate Reality Projecta i bivšeg potpredsjednika SAD-a gosp. Al Gorea.

Al Gore – predavanje

Bila je to iznimna prilika upoznati kako osobno gospodina Al Gorea tako i prisustvovati njegovom fascinantnom predavanju i edukaciji o temi Klimatskim promjena i utjecaju čovjekovih aktivnosti na klimatske promjene.

Gdja. Marija Pujo Tadić nakon održanog treninga stekla je zvanje Climate Leader (Stručnjaka za klimatske promjene) i licencu za održavanje predavanja na temu klimatskih promjena, te ušla u krug stručnjaka kojima je ova tema, a u cilju očuvanja i zaštite okoliša i globalno planete Zemlje, misao vodilja u svim aspektima djelovanja.

Marija Pujo Tadić - prezentacija

Zahvaljujući tome Hrvatska udruga za smanjenje ugljičnog otiska( HU-CO2) sukladno svojim visoko postavljenim ciljevim: promicanje ublaženja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama , promicanje zaštite zraka i ozonskog sloja u uzajamnoj vezi s klimatskim promjenama i informiranje i edukacija javnosti o štetnosti ugljičnog otiska i o znanstvenim spoznajama promjene klime, sa tako obrazovanim stručnjacima u svojim redovima, može kvalitetnije doprinijeti ostvarenju svojih ciljeva.