Sudjelovanje na Okruglom stolu

¸

Marija Pujo Tadić sudjelovala je kao panelista na temu Klimatskih promjena na Okruglom stolu orgraniziranom od Europskog Pokreta u suradnji sa Španjolskom i Čilenaskom ambasadom u vezi COP15 u Madridu 2019.g.