Sarajevo Energy Forum

¸

Marija Pujo Tadić kao predsjednica Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti (IICA), veleposlanica EU za Europski klimatski pakt te međunarodna stručnjakinja za pravo i politiku klimatskih promjena kao i ESG sudjelovala je kao panelista na „SARAJEVO ENERGY FORUM 2024“ – glavnom regionalnom forumu o pitanjima energetske budućnosti, održanom u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Među veliki brojem okupljenih stručnjaka i voditelja, gospođa Pujo Tadić predstavila je globalne politike klimatskih promjena i postignuća COP28, pri čemu je naglasila početak kraja fosilnih goriva i brzi prijelaz s fosilnih goriva na čistu energiju te istaknula kako se svijet složio utrostručiti svjetski kapacitet obnovljive energije i udvostručiti njegovu energetsku učinkovitost do 2030. godine. Između ostalog poručuje kako COP28 šalje snažnu poruku kreatorima politike i investitorima diljem svijeta gdje ulaganja u fosilna goriva postaju nasukala imovina što zapravo označava dugoročni smjer kretanja prema budućnosti bez ugljika.

Radi geografskog položaja, ekonomske važnosti sektora poljoprivrede i šumarstva, kao i ograničenog kapaciteta prilagodbe klimatskim promjenama, Bosna i Hercegovina je posebno osjetljiva na klimatske promjene. Osim toga, to je i zemlja u tranziciji koja je izložena različitim ekonomskim, ekološkim, socijalnim i drugim šokovima i izazovima.

Naime, kada je riječ o klimatskim promjenama, najpogođeniji dio stanovništva upravo je onaj najsiromašniji koji se nalazi u ruralnim područjima. Tijekom proteklih desetljeća, ljetne temperature ponegdje su porasle za 1.3 ˚ C, pri čemu su se promijenili i režimi padalina.

Prema tome, gospođa Pujo Tadić osvrnula se na pripremu Nacionalnih integriranih energetskih i klimatskih planova (NECP) koje su na razini EU, državne članice dužne pripremiti za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Poručuje kako su za Bosnu i Hercegovinu (kao članicu Energetske zajednice) pokrenute aktivnosti na izradi NECP-a, čije će odredbe biti obvezujuće za Bosnu i Hercegovinu u kontekstu provođenja obveza iz Pariškog sporazuma.

Ističe kako obnovljivi izvori energije predstavljaju veliku razvojnu šansu za Bosnu i Hercegovinu, čiji se potencijal ogleda u brojnim područjima pogodnim za izgradnju objekata koji proizvode energiju iz prirodnih izvora.

U tom smislu kao lijep primjer pohvaljuje održanu prezentaciju od prof.dr. Venana Hadžiselimovića, generalnog direktora Hifa-Oila, na temu prelaska firme iz dominantno naftne u energetsku kompaniju.

ASA Grupacija i tvrtka Hifa-Oil namjerno ulažu u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, čime podupiru kako energetsku tranziciju BiH tako i vlastitu energetsku transformaciju.

Zaključno sa svim navedenim, gospođa Pujo Tadić istaknula je kako nada da će ovakvih primjera u budućnosti biti sve više, budući da je brza i snažna dekarbonizacija energetskog sektora jedini ispravan put ka ulasku Bosne i Hercegovine u zajednicu zemalja EU čiji je cilj postizanje klimatske neutralnosti do 2050.