Predavanje na Diplomatskoj Akademiji

¸

Dana 28.siječnja 2016. u 16.00 sati na Diplomatskoj Akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske gđa. Marija Pujo Tadić održala je polaznicima XVI. jednogodišnejg stručnog diplomskog studija ak.god. 2015/2016. predavanje na temu “Klimatske promjene i njihov utjecaj na Republiku Hrvatsku”.

Bila je to prilika da polaznici Akademije “iz prve ruke” saznaju kako je bilo na pregovorima u Parizu na Konferenciji COP21, kao i da saznaju za obaveze Republike Hrvatske iz tog područja u narednim godinama, te da se bolje upoznaju sa zakonskom regulativom na nacionalnom ali i globalnom nivou.

Marija Pujo Tadić nakon predavanja u Diplomatskoj Akademiji

Nakon predavanja uslijedila je rasprava koja je rezultirala živom diskusijom te obećanjem predavačice da će se zbog zanimljivosti teme, te dobrog prijema kod slušača ovo predavanje i ponoviti.