Konferencija o budućnosti Europe – rasprava o tranziciji Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti

¸

Rasprava o tranziciji Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti

Pridružite nam se!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) u partnerstvu sa Međunarodnim Institutom za klimatske aktivnosti (IICA) organizira: Konferencija o budućnosti Europe – rasprava o tranziciji Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti

Panel rasprava s poslovnim sektorom
ponedjeljak 20. rujna 2021.
14:30 – 16:30

Veza za videokonferenciju:
Panel poslovni sektor o klimatskoj neutralnosti

Panelisti su:
Snježana Bahtijari, Ericsson Nikola Tesla d.d.
Jasminka Rojko, Raiffeisenbank d.d.
Deana Stipanović, Valamar Riviera d.d.
Ana Špehar, Agroproteinka d.d.
Goran Romac, Končar Elektroindustrija d.d.

 

Moderatorica je:
Marija Pujo Tadić, Ambasadorica – European Cimate Pact (EK) i predsjednica Međunarodnog Institut za klimatske aktivnosti (IICA)