Franck postao članom Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti (IICA)

¸

Franck se pridružuje Međunarodnom institutu za klimatske aktivnosti (IICA), prvom udruženju stručnjaka u Republici Hrvatskoj koji se isključivo bavi temama klimatskih promjena i politika. Cilj ovog pridruživanja je ulaganje u održivost i cirkularnu ekonomiju koji od svih dionika zahtjeva povezivanje i jačanje suradnje, otvoreni dijalog i stalnu edukaciju. 

Tranzicija Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti podrazumijeva aktivno uključivanje i doprinos svih ključnih dionika, od vlada i njihovih institucija, preko poslovnog i financijskog sektora, do znanosti, industrije i samih građana, u realizaciji ambicioznog cilja prema kojem  bi do 2050. godine transformirali cjelokupno europsko gospodarstvo i društvo u skladu s načelima održivosti, zelenog rasta i cirkularne ekonomije te postigli potpunu klimatsku neutralnost.

„U godini u kojoj obilježavamo naših 130 godina poslovanja, pridruživanjem Međunarodnom institutu za klimatske aktivnosti (IICA) potvrđujemo našu stratešku usmjerenost prema održivom poslovanju i zelenom rastu integrirajući načela kružnog gospodarstva u svim segmentima. Zajednički nam je cilj učinkovitije korištenje resursa i smanjenje pritiska na okoliš kojim ujedno jačamo našu konkurentnost i inovacije.  Uz ovu i ostale aktivnosti koje nas očekuju u neposrednoj budućnosti istaknuo bih i drugo po redu Franck izvješće o održivom poslovanju koje objavljujemo u ovoj godini, a koje obuhvaća sve naše dosadašnje aktivnosti i buduće planove, čime definiramo dugoročnu viziju naše kompanije“ izjavio je Ivan Artuković, direktor Francka.

IICA inače obuhvaća sve sudionike ovoga procesa predvodeći integraciju klimatskih ciljeva u sve politike, potičući stalnu komunikaciju između zakonodavnih tijela, stručnjaka, poslovnog sektora i građana. 

„Iznimno nas veseli da je i vodstvo Franck d.o.o. prepoznalo da kroz IICA-u imaju direktan doticaj sa novim načinom poslovanja koje u sebi sadrži i ESG- kriterije ( okolišne, socijalne i upravljačke), a koji predstavljaju alat za prelazak gospodarstva na održivo gospodarstvo. Upravo takve kompanije sa svojim „vizionarskim vodstvom“ koje prepoznaju ovaj trenutak, suoče se s izazovima te krenu s provođenjem potrebnih procesa za ostvarivanje ESG ciljeva, poslovat će uz veći povrat ulaganja, te bolji pristup jeftinijim izvorima financiranja od onih kompanija koje nastavljaju s politikom upravljanja svojim resursima na tradicionalan način.  

Nama je kao stručnjacima zadovoljstvo da možemo dodatno pomoći takvim kompanijama poput Franck-a d.o.o. da budu predvodnica i uzor mnogim drugim kompanijama na putu prelaska gospodarstva u održivo gospodarstvo, a sve radi ostvarenja zajedničkog cilja – da Europa bude prvi klimatsko neutralni kontinent do 2050. godine.“ dodala je Marija Pujo Tadić, predsjednica Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti.

Svrha IICA-e je pomoći poslovnoj zajednici u borbi protiv klimatskih promjena, smanjenju emisija CO2, implementaciji Niskougljične strategije, Strategije prilagodbe i Europskog Zelenog plana u njihove poslovne planove i procese te time njihovog održivog, zelenog gospodarskog razvoja i rasta kako u Republici Hrvatskoj tako i u EU, uz očuvanje okoliša i klime.

direktor Franck d.d. Ivan Artuković i predsjednica Međunarodnog Instituta za klimatske aktivnosti Marija Pujo Tadić