EDUKACIJA ZA CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER

¸

ORBICO GRUPA d.o.o. prednjači u ESG EDUKACIJI

„ESG revolucija“ koja je trenutno u tijeku zahtijeva od poslovnog i financijskog sektora da se dobro pripreme za izazove koji stoje pred njima, kao i izvještavanje koje se pokazuje kao neminovnost.

Već prije dvije godine započeli smo s prvom sveobuhvatnom edukacijom za buduće – SUSTAINABILITY OFFICERE i CHIEF SUSTAINABILITY OFFICERE.

Na tom putu susreli smo mnoge izazove, prije svega trebalo je objasniti što je ESG i koliko će isti biti nužan. Mnogima smo uspjeli približiti važnost ESG-a, pa su se neki pronašli na razini koja priprema radionice za sve sektore, pa do najviše razine globalnih politika kojima je zadatak educirati buduće – CHIEF SUSTAINABILITY OFFICERS, koji će upravljati kompanijama i Vladama.

 

ESG kriteriji povezani su i s dva važna aspekta – transparentnosti u poslovanju te strateškim promišljanjem.

Neizmjerno nas veseli kada sve te aspekte pronađemo u jednoj kompaniji, koja strateški promišljajući uputi veliki broj svojih djelatnika na edukaciju!

 

Stoga, čestitamo ORBICO GRUPI d.o.o. koja se u ovom području može svrstati uz bok najvećih kompanija u svijetu, te njihovom menadžmentu koji dobro prepoznaje aktualan trenutak jer doista žive vrijednosti koja ističu u svom poslovanju na vrhu kojih vrijednosti je i TRUST (POVJERENJE).

HVALA ORBICO GRUPI  d.o.o. NA UKAZANOM POVJERENJU I ŽELJI DA BUDU PREDVODNICA U TRANSFORMACIJI GOSPODARSTVA NA NISKOUGLJIČNO GOSPODARSTVO!