Adriatic Croatia International Club d.d – novi član IICA-e

¸

Ponosni smo što Međunarodni institut za klimatske aktivnosti (IICA) u svoje članstvo uključuje novog člana – Adriatic Croatia International Club d.d. (ACI d.d.) koji obnaša titulu najvećeg sustava marina na Mediteranu što ga čini vodećom hrvatskom nautičkom tvrtkom koji svoje marine rasprostire duž Jadranske obale, od Umaga do Dubrovnika.

ACI d.d.  kao lider na nautičkom tržištu Hrvatske i Mediterana i Društvo od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, kroz koncesijski model gospodari s 22 lokacije na jadranskom moru i priobalju, od Umaga do Dubrovnika.  S obzirom na to da upravljamo jednim od najvažnijih resursa kojima naša država raspolaže, odgovornost koju snosimo neusporedivo je veća u odnosu na druge kompanije. Održivi razvoj te integriranje ESG kriterija za nas ne predstavlja samo trend za jačanje imidža, već apsolutni imperativ u svim segmentima našeg poslovanja. Takvom smo cilju posvećeni već duže vrijeme na svim poslovnim razinama, te sukladno tome, u suradnji s akademskom i stručnom zajednicom razvijamo visokotehnološka rješenja s ciljem ne samo očuvanja čistoće mora i okoliša, već i s ciljem stvaranja zelenijih, održivijih i učinkovitijih modela gospodarenja pomorskim dobrom, upravo za generacije koje dolaze iza nas. ACI d.d. stoga aktivno sudjeluje u provedbi Europskog zelenog plana, Strategije održivog razvoja hrvatskog turizma, Hrvatske strategije za vodik do 2050. godine i ostalih strateških dokumenata, te je ujedno i regionalni predvodnik u digitalnoj transformaciji i zelenoj tranziciji u nautičkom turizmu Hrvatske. ACI d.d. je i član konzorcija Dolina vodika Sjeverni Jadran s ciljem da u naš sustav implementiramo energetska rješenja i inovacije koje uključuju i tehnologije vodika prvenstveno u marinama razvijajući i cijeli lanac vrijednosti vodika od OIE-PV, skladištenja energije, mjera energetske učinkovitosti i pomorskog prometa te korištenja vodika. Našim članstvom u Međunarodnom institute za klimatske aktivnosti (IICA), dodatno učvršćujemo našu stratešku usmjerenost prema zelenoj tranziciji i okolišnoj održivosti turizma Republike Hrvatske“, istaknuo je dr.sc. Ivan Herak, član Uprave “ACI” d.d. za financije, korporativno pravo i ljudske resurse.

Međunarodni instituti za klimatske aktivnosti (IICA) prvo je udruženje stručnjaka u Republici Hrvatskoj koje se isključivo bavi temama klimatskih promjena i politika te povezujući poslovni sektor i javnu upravu (zakonodavni okvir), objedinjuje sve sudionike procesa te potiče na komunikaciju svih uključenih kako bi se što bolje integrirali klimatski ciljevi u kontekstu borbe protiv klimatskih promjena i ostvarivanju održivijeg poslovanja. Na velikim sustavima poput ACI d.d.  mora se staviti naglasak prije svega na vođenju računa o brizi za održivije i odgovornije očuvanje ekosustava, budući da je morsko područje iznimno važan segment cjelokupnog očuvanja okolišnog sustava našeg Planeta. Vjerujemo kako će upravo ACI d.d. svojim educiranim pristupom pa i u području ESG-a uspjeti promicati održivije prakse, a njegovim pridruživanjem Međunarodnom institutu za klimatske aktivnosti (IICA) ostvaruje se ulaganje u održivost i cirkularnu ekonomiju koja od svih dionika zahtijeva povezivanje i jačanje suradnje, otvoreni dijalog te stalnu edukaciju. Zahvaljujemo ACI d.d. na ukazanom povjerenju da će upravo kroz zajednicu našeg članstva u svakom trenutku biti na “pravom mjestu” za najnovije informacije, edukacije i usmjerenja prema postizanju zajedničkog cilja razvoj našeg gospodarstva uz očuvanje okoliša i klime, našeg mora i bioraznolikosti te postizanje potpune klimatske neutralnosti do 2050.g.”– istaknula je gđa. Marija Pujo Tadić, predsjednica IICA-e prilikom prijema ACI d.d. u članstvo IICA-e.

 

Na linku je dostupan video isječak o navedenoj temi objavljenoj od strane TV Nova News.