OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik IICA potvrđuje da ima isključivi pristup osobnim podacima prijavitelja, u daljnjem tekstu “Podaci”, na koje se primjenjuju odredbe zakona 3/2018 od 5. prosinca o zaštiti osobnih podataka i jamstvu digitalnih prava i Primjenjuju se Europske opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, Uredba EU 2016/679. S tim u vezi, IICA se obvezuje postupati s podacima s apsolutnom povjerljivošću.

 

IICA će usvojiti potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali sigurnost, povjerljivost i integritet podataka kojima ima pristup, kako bi se izbjegla njihova izmjena, gubitak ili neovlašteni pristup ili obrada od strane trećih strana, u skladu sa zakonodavstvom na snazi u bilo kojem trenutku.

☒ Suglasan sam da IICA prikuplja i koristi moje podatke u svrhu prikupljanja podataka o prisustvu na konferenciju Future Green Business koji vodi IICA.