TKO SMO MI – POVIJEST

Ideja osnivanja “Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti” nije nova već nastavak priče započete 2012. godine kroz “Hrvatsku udrugu za smanjenje ugljičnog otiska”. Kao takva, bila je predvodnica kako u temi kojom se bavila tako i specifičnostima osnivanja prilagođenim hrvatskom pravnom sustavu uspostave institucija. Osnovana je kao udruga stručnjaka s ciljem premosnice između institucija državne uprave (tada daleko potkapacitirane) i obveznika “operatera” s velikim i nerijetko nejasnim obavezama prema zakonu o zaštiti zraka.

Kroz HU-CO2 uspostavljen je lakši, brži i jednostavniji put komunikacije između obveznika i državne uprave što je naišlo na odobravanje nekolicine vrsnih stručnjaka iz ministarstva koji su prepoznali korisnosti ovakvog pristupa, sukladno očekivanjima i obavezama koja se pred njih postavljaju od strane institucija Europske unije. Osim toga, članovi HU-CO2 prisustvovali su potpisivanju ugovora u Parizu kojim su države preuzele još rigoroznije obaveze dok je predsjednica Instituta postala stalnom članicom Svjetskog Samita u Kini gdje je započela održavati niz predavanja već 2015 i 2016. godine.

Promjena naziva u Međunarodni Institut za klimatske aktivnosti te modificiranje uloge i sastava institucije donosi Upravni odbor HU-CO2 kako bi se sukladno brzim kretanjima na području klimatskih promjena i nastojanjima u tranziciji prema niskougljičnom gospodarskom razvoju, uz neophodan mitigation – ublažavanje, prelazilo na adaptation – prilagodbu. Također, radi učinkovitijeg djelovanja sukladno usvojenoj Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama, Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Republike Hrvatske ali i Europskom Zelenom Planu na čijoj se implementaciji u hrvatsko gospodarstvo treba intenzivno raditi.

MISIJA

Pomaganje poslovnoj zajednici u borbi protiv klimatskih promjena, smanjenju emisija CO2, implementaciji Niskougljične strategije, Strategije prilagodbe i Europskog Zelenog Plana u njihove poslovne planove i procese te pružanje podrške prema održivom – zelenom gospodarskom razvoju i rastu Republike Hrvatske kao i Europe, uz očuvanje okoliša i klime.

VIZIJA

U sinergiji svih sektora i poslovne zajednice potpomognuti Europi da postane prvi klimatsko neutralni kontinent do 2050. godine.

CILJEVI

  • promicanje ublažavanja klimatskih promjena
  • informiranje i edukacija javnosti o štetnosti ugljičnog otiska
  • promicanje rješenja za smanjenje CO2
  • promicanje zaštite zraka i ozonskog sloja
  • poticanje zaštite okoliša i održivog razvoja
  • poticanje brže implementacije Niskougljične strategije radi bržeg gospodarskog napretka
  • poticanje implementacije i primjene Strategije prilagodbe klimatskim promjenama
  • podrška u implementaciji Klimatskog Zakona i Europskog Zelenog Plana