Martina Maldini Veronek


savjetnik Uprave

BIOGRAFIJA

Martina Maldini Veronek je diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje se 2010. godine zaposlila kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu. 2012. godine položila je Pravosudni ispit te se kao odvjetnica upisala u Imenik odvjetnika. Martina je 2016. godine položila ispit za Zastupnika za žigove pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo te je položila i tečaj Upravljanje intelektualnim vlasništvom pred Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO).

Kao odvjetnica u odvjetničkom društvu obavljala je različite vrste pravnih poslova, zastupala domaće i strane klijente pred sudovima i drugim državnim tijelima, sastavljala različite vrste ugovora, provodila dubinske analize društva, pružala pravne savjete i mišljenja domaćim i stranim tvrtkama u njihovom svakodnevnom poslovanju.

2020. godine zaposlila se u Dukatu kao pravni savjetnik gdje je obavljala poslove sastavljanja odluka i zapisnika u radu uprave društva, regulacije postupaka i provođenje procedura u svrhu usklađenja poslovanja društva sa domaćom i stranom pravnom regulativom, sastavljanja svih vrsta ugovora, pružanja pravne pomoći organizacijskim jedinicama društva (financije, prodaja, HR, logistika, riznica, nabava itd.).

Od 2022. godine Martina volontira u udruzi Stop Ecocide International radi promicanja i širenja svijesti o Ekocidu kao međunarodnom kaznenom dijelu i Hrvatskoj udruzi digitalnih izvođača (HUDI) kao predsjednica Odbora za pravnu regulativu.