Jurgen de Ruijter


predsjednik odbora za financijski sektor

BIOGRAFIJA

Jurgen de Ruijter je izvršni direktor INU-a, startupa u području fintech (financijske tehnologije) usmjerenog na demokratizaciju usluga bogatstva.

Međunarodni bankar oko 20 godina. Njegove pozicije su između ostalog uključivale:

Član Uprave Erste Card Cluba (Diners Club Hrvatska) gdje je bio odgovoran za digital, financije, rizik, IT i nadgledanje međunarodnih franšiza u Bosni, Sloveniji i Makedoniji. Tijekom svog mandata izvršio je potpunu digitalnu transformaciju kartičnog entiteta u Hrvatskoj uvođenjem potpuno digitalnih (prvi u Hrvatskoj), mobilnih kartičnih usluga i digitalne trgovačke platforme. Zbog svih ovih aktivnosti ECC je 2018. godine proglašen najboljom međunarodnom franšizom od strane američke tvrtke Discover.

Kao zamjenik glavnog izvršnog direktora, glavni direktor za rizike, Erste Bank Hungary bio je odgovoran za upravljanje rizikom stanovništva, poduzeća i nekretnina. Tijekom njegova mandata banka je izvršila prvu prodaju portfelja hipotekarnih problematičnih kredita u Mađarskoj, nakon financijske krize kako bi poboljšala kvalitetu bilance i preusmjerila subjekt na poboljšane prakse kreditiranja. Sve te aktivnosti rezultirale su značajnim poboljšanjem vanjskog kreditnog rejtinga banke od strane Fitcha.
U 2017. pod njegovim vodstvom, Erste Bank Hungary pokrenuo je inicijativu Erste Green, koja je bila usmjerena na poboljšanje zelenih praksi banke uključujući smanjenje ugljičnog otiska, aktivnosti zaposlenika u području ESG-a, itd. U 2022. Erste Bank Hungary zaprima nagradu ‘Poslovanje za okoliš ‘ od Mađarskog foruma poslovnih lidera za Erste Green aktivnosti.

Prije rada u Erste Group banci, radio je u ABN AMRO banci oko 9 godina na različitim višim pozicijama te u različitim zemljama.

Magistrirao je upravljanje i organizaciju (Betriebswirtschaft) na Sveučilištu u Groningenu.