Goran Romac


član upravnog odbora

BIOGRAFIJA

Od početka svoje profesionalne karijere aktivan u području zaštite okoliša te prevencije i kontrole onečišćenja. Kao ravnatelj Hrvatskog centra za čistiju proizvodnju u razdoblju od 12 godina, stekao značajno iskustvo u radu s industrijom te međunarodnim i domaćih partnerima provedbom projekata u području prevencije onečišćenja, materijalne i energetske učinkovitosti i društveno odgovornog poslovanja. U tom razdoblju u projektima čistije proizvodnje kroz trening i edukaciju sudjelovalo je 70-tak tvrtki iz svih industrijskih sektora.

Autor brojnih studija utjecaja na okoliš te stručne dokumentacije potrebne u sklopu ishođenja okolišnih dozvola za industriju. Aktivan kao UNIDO konzultant na projektima prevencije i smanjenja onečišćenja u industriji.

Od 2017. godine zaposlen u Grupi Končar gdje je između vodio projekt uvođenja EMAS sustava u organizaciju kada je tvrtka Končar – Energetika i usluge d.o.o. postala druga organizacija u Hrvatskoj koja se uključila u EU sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS).

Diplomirao i magistrirao u polju tehničkih znanosti na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu te završio Stručni studij energetske učinkovitosti i upravljanje okolišem. Osim toga posjeduje diplomu EMBA (Cotrugli Business Academy).

Autor brojnih stručnih članaka u području interesa koji se odnose na industriju, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i sustava upravljanja te sudionik niza domaćih i međunarodnih skupova i simpozija na ovu temu.