Članovi upravnog odbora

Članovi upravnog odbora

Dr. sc. Vladimir Kalinski

- Međunarodni konzultant u području klimatskih aktivnosti

Rođen je 1969. godine u Sv. Ivanu Zelini. Diplomirao je 1996. godine na Zajedničkom studiju geologije Rudarsko-geološko-naftnog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, na smjeru Geologija s paleontologijom. Magistarski studij (pred-bolonjski) započeo je 1998. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u području Geoznanosti, a nastavio ga je na međunarodnom studiju Applied Environmental Geoscience- AEG (Primjenjena okolišna geoznanost) Sveučilišta Tuebingen u Njemačkoj gdje je 2002. godine i magistrirao na Institutu za geofiziku s temom „Environmental Hotspot Screening/Monitoring in Spremberg & Weisswasser area, Germany: Deatiled Surface/Soil Profile Magnetics“ (Snimanje/praćenje žarišnih točaka u okolišu na širem području gradova Spremberg i Weisswasser, Njemačka: Detaljni magnetski profili površinskog tla).

Titulu doktora prirodnih znanosti stekao je 2013. godine na Sveučilištu u Zagrebu, na Sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom doktorskom studiju “Upravljanje okolišem”. Tema disertacije bila je „Procjena klimatskih promjena do kraja XXI. stoljeća s posebnim osvrtom na hrvatsku obalu i turizam – utjecaji, ranjivosti i prilagodba“.

Profesionalnu karijeru započeo je 1998. godine kao Mlađi asistent na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo, a nakon povratka s magisterija u Njemačkoj radio je kao voditelj odjela Vode i more u Agenciji za zaštitu okoliša, uglavnom na poslovima uspostave i praćenja stanja okoliša preko indikatora okoliša, a za područje kopnenih voda i Jadranskog mora.

Od 2005. godine počinje raditi kao neovisni konzultant prvo u području okoliša, a kasnije klimatskih promjena. U svojstvu konzultanta radio je za niz domaćih i stranih agencija, institucija, konzultantskih kuća i međunarodnih organizacija (npr. EU AID, UNDP, WHO, GIZ, World Bank i dr.) u Republici Hrvatskoj, na području jugoistočne i istočne Europe, centralne i jugoistočne Azije te Afrike. Kao član konzultantskih timova ili samostalno, radio je na niz projekata s temom klimatskih promjena financiranih od strane EU, World Bank, GEF/UNDP, a u svojstvu stručnjaka za klimatske promjene u području mitigacije (ublažavanja) i adaptacije (prilagodbe).

Nekoliko godina (2008. do 2012.) bio je zaposlenik Agencije Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj te njemačke državne organizacije za razvoj Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) za područje JI Europe gdje je bio je voditelj i koordinator nekoliko nacionalnih projekata te regionalnog (JI Europa) projekta u području mitigacije klimatskih promjena – točnije, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Od proljeća 2008. do početka 2009. godine bio je član tima UNDP Hrvatska koji je radio na prvom hrvatskom nacionalnom izvješću o utjecaju klimatskih promjena na najranjivije sektore („NHDR 2008: Dobra klima za promjene) na kojem je bio glavni autor triju poglavlja.

Tijekom 2014. godine bio je član tima stručnjaka koji su radili na evaluaciji programa pomoći Europske unije (EU) za okoliš i klimu 2007. - 2013., za tzv. Istočne partnerske zemlje – Eastern Partnership Countries (Armenija, Azrebajdžan, Bjelorus, Gruzija, Moldova i Ukrajina), s ciljem formuliranja prijedloga finaciranja i sadržaja programa nastavka pomoći za razdoblje do 2020. godine.

Kao voditelj međunarodnog tima stručnjaka 2016. godine radio je na izradi 50 mil. dolara vrijednog projektnog prijedloga prema međunarodnom klimatskom fondu Green Climate Fund za adaptaciju obale Liberije u zapadnoj Africi ugroženoj klimatskim promjenama i erozijom mora.

Tijekom 2016. i 2017. godine vodio je tim domaćih stručnjaka koji je radio na izradi nacionalne Strategije prilagodbe klimatkim promjenama do 2040. godine i s pogledom na 2070. godinu i Akcijskog plana za razdoblje 2019. – 2023. godine.

Pohađao je niz inozemnih specijalističkih tečajeva iz područja geoznanosti, upravljanja morskim i obalnim resursima, energetske efikasnosti te adaptacije klimatskim promjenama. Područje užeg interesa su mu utjecaji, ranjivosti i adaptacija klimatskim promjenama.

Od 2013. godine uključen je u „UNDP Disaster Risk Management (DRM) Roster“ sa statusom “DRM Advisor“ – UNDP liste konzultanata za brze intervencije u području upravljanja nesrećama.

Izvrsno se služi engleskim jezikom, a poznaje i osnove ruskog, španjolskog i njemačkog.