Članovi upravnog odbora

Članovi upravnog odbora

Teo Čolan dr.vet.med.

- Stručnjak iz područja gospodarenja otpadom

Rođen je 5. ožujka 1965. u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu i srednju školu za administrativno-pravnog službenika. Godine 1993. diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje doktor veterinarske medicine. Nekoliko je godina radio kao komercijalist u industriji proizvodnje mesa i jaja.

Od 1997. do 2007. godine radio je u Veterinarskoj stanici d.o.o, Dvor. U tom je poslijeratnom razdoblju uspostavio veterinarsku službu na cijelom području općine Dvor, obnovio peradarsku farmu „ROSULJE“ devastiranu tijekom rata i započeo s proizvodnjom brojlera i izgradnjom prve postrojenja za bioplin u Hrvatskoj koja koristi stajsko gnojivo za proizvodnju električne energije.

Od 2007. do 2009. godine radio je u Veterinarskoj upravi Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske na uspostavi sustava za identifikaciju i nadzor životinja u prometu. Kao stručnjak sudjelovao je u pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske EU. Od 2009. zaposlen je u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost EPEEF) kao pomoćnik direktora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada (PKO).

Na tom je mjestu osmislio i implementirao mjere kojima je unaprijeđen i financijski stabiliziran sustav PKO-a. Od 2012. savjetnik je direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kao predstavnik Fonda, bio je član nekoliko radnih skupina za izradu zakona i propisa na području gospodarenja otpadom. Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i treninzima iz područja veterinarske medicine, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Suradnik na nekoliko međunarodnih projekata, kao gostujući predavač održao je predavanja o gospodarenju otpadom na Veleučilištu u Velikoj Gorici (VVG) i Tehničkom veleučilištu u Zagrebu. Početkom 2020. godine izabran je za asistenta na Veleučilištu Velika Gorica na predmetu Gospodarenje otpadom. Autor je i koautor više stručnih radova i recenzent radova na području gospodarenja otpadom. 2015. položio je ispit za voditelja projekata koji se financiraju iz EU fondova, na Special Skills Academy Ltd., London, Velika Britanija.

Godine 2019. završio je usavršavanje i stekao profesionalnu diplomu iz Liderstva i menadžmenta, EQF nivo 5, na Shaw Academy Dublin, Irska. Član je Upravnog odbora Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti (IICA), Zagreb, od 2017. Sudionik Domovinskog rata, otac troje djece i uskoro djed. Ponosan je što je 2018. prošetao francuskom rutom Camina i na svoj 54 rođendan počeo učiti svirati violinu. Nakon godinu dana prakse, njegov sin kaže da može razlikovati neke tonove dok mu otac svira.