Članovi upravnog odbora

Članovi upravnog odbora

Teo Čolan dr.vet.med.

- stručnjak iz područja gospodarenja otpadom

Rođen je 05. ožujka 1965. god. u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu i srednju školu upravno-pravnog smjera, a 1993. god. diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1997. god. zaposlen u VS Dvor d.o.o. na poslovima terenskog veterinara, voditelja veterinarske službe i direktora VS Dvor d.o.o. Obnovio je peradarsku proizvodnju na farmi „Rosulje“ i pokrenuo izgradnju tada prvog bioplinskog postrojenja u Republici Hrvatskoj 1998. godine.

Od 2007. do 2009. godine radio je u Upravi za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede RH na uspostavi sustava identifikacije i praćenja životinja u prometu, a kao specijalist u području veterinarstva sudjelovao u pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske u EU.

Od 2009. zaposlen u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gdje je kao Pomoćnik direktora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada osmislio i proveo niz mjera kojima je sustav gospodarenja PKO financijski i operativno stabiliziran, da bi 2012. bio raspoređen za Savjetnika Direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koju pozciju drži i danas.

Kao predstavnik Fonda bio je član više radnih skupina za izradu Zakonskih i podzakonskih propisa u području gospodarenja otpadom.Sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima i edukacijama iz područja veterinarstva, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Suradnik na nekoliko međunarodnih projekata u području gospodarenja otpadom. Kao gost predavač održao je niz predavanja, a između ostalih predavanja o gospodarenju otpadom na Veleučilištu Velika Gorica i Tehničkom veleučilištu Zagreb.

Izvoditelj je nastavnog programa za izobrazbu povjerenika za otpad i osobe odgovorne za gospodarenje otpadom u „Intelekta“ d.o.o.. Autor je i koator nekoliko stručnih radova o gospodarenju otpadom kao i Udžbenika: „Gospodarenje otpadom za povjerenike i odgovorne osobe“. 2015. Položio ispit na Special Skills Academy Ltd., London,UK i stekao zvanje Voditelja projekata financiranih iz EU fondova.

Sudionik Domovinskog rata, otac troje djece.