Prijavni list

Prijavni list

Ako želite saznati više o CO2 direktivama, postati član ili samo podijeliti svoj razmišljanje s nama obratite nam se putem pisma:

Međunarodni institut za klimatske aktivnosti
  Trg J.J. Strossmayera 11,
  10000 Zagreb
  Hrvatska

  e-mail:
  info@iica-hr.eu

  Telefoni:
  + 385 1 64 48 106
  + 385 91 33 03 401