Odbori Instituta

Odbori Instituta

1. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i šumarstvo

   - Pododbor za poljoprivredu
   - Pododbor za ribarstvo
   - Pododbor za šumarstvo

 

2. Odbor za hidrologiju, vodne resurse i more

   - Pododbor za hidrologiju i vodne resurse
   - Pododbor za more

 

3. Odbor za zaštitu prirode

 

4. Odbor za održivi razvoj društva

   - Pododbor za turizam
   - Pododbor za energetiku
   - Pododbor za promet
   - Pododbor za gospodarenje otpadom
   - Pododbor za sociologiju klimatskih promjena

 

5. Odbor za prostorni razvoj

   - Pododbor za integralno upravljanje morskim područjima
   - Pododbor za prostorno planiranje i uređenje

 

6. Odbor za zdravlje i upravljanje rizicima

   - Pododbor za zdravlje
   - Pododbor za upravljanje rizicima

 

7. Odbor za znanstvenu suradnju u području klimatskih promjena