Članovi upravnog odbora

Članovi upravnog odbora

Marija Pujo Tadić, mag. iur

Predsjednica instituta

- Stručnjak u području prava klimatskih promjena i politika (Climate Leader)
- Medijator

Rođena je u Dubrovniku, a diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te je do 1995. godine bila zaposlena na mjestu savjetnika u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša, te Ministarstvu pravosuđa, da bi od 1999 g. bila imenovana za sutkinju Prekršajnog suda u Zagrebu, Gospodarski odjel, gdje je između ostalih sudila i u predmetima onečišćenja i zaštite okoliša.

Nakon višegodišnje sudačke karijere, a u želji za specijalizacijom iz Okolišnog prava 2009. god. prelazi u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na mjesto Tajnika Fonda gdje rukovodi organizacijsko-kadrovskom strukturom Fonda i izradom projekata u području zaštite okoliša i energetike.

U 2010. godini otvorila je samostalni Odvjetnički ured koji pretežno radi na predmetima iz okolišnog prava te projekte iz zaštite okoliša i energetike, prekršajno i trgovačko pravo, te medijaciju. Nakon što je uspješno završila osnovnu i naprednu obuku za Mediatora (izmiritelja) organiziranu od strane Ministrastva pravosuđa u sklopu PHARE programa, imenovana je ovlaštenim izmiriteljem te uvrštena na listu izmiritelja u više institucija kao: Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska Udruga izmiritelja.

U razdoblju od 2005-2009. imenovana je Sucem Časti pri Sudu Časti Hrvatske gospodarske Komore, da bi od travnja 2010.-2015. godine imenovana od strane kolega odvjetnika iz Hrvatske odvjetničke komore za disciplinskog suca Hrvatske odvjetničke komore.

U lipnju 2013. godine pod mentorstvom gosp. Al Gorea i u sklopu The Climate Reality Project educirala se i stekla zvanje Climate Lider - stručnjak za klimatske promjene.

Pohađala je niz specijalističkih tečajeva iz područja zaštite okoliša, a između ostalih i iz područja implementacije Aarhuške konvencije u hrvatsko zakonodavstvo i sudsku praksu tj. pravo na pristup i sudjelovanje javnosti u području zaštite okoliša, te Europskog prava i prakse, sufinancirano od Europske unije. Od lipnja 2010. godine izabrana je za Predsjednicu Odbora za zaštitu okoliša pri Američkoj gospodarskoj komori u Hrvatskoj (AmCham Croatia). Od 2016. godini jedna je od partnera u Odvjetničkom društvu Pappas & Partneri iz Brisela, Belgija, zadužena za područje Okolišnog prava i Prava klimatskih promjena i politika, te dio njihovog Odvjetničkog tima za zastupanje pred sudovima EU u navedenom području prava.

Suosnivač je Hrvatske udruge za smanjenje ugljičnog otiska i prilagodbu klimatskim promjenama (HU-CO2) te je u svibnju 2016. izabrana i za Predsjednicu (HU-CO2) koja u 2017. godini mijenja naziv u Međunarodni institut za klimatske aktivnosti (IICA). Članica je Povjerenstva pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te službeni član delegacije Republike Hrvatske na pregovorima o klimatskim promjenama u Parizu 2015. godine - COP21. Sudjelovala je u nizu međunarodnih projekata iz područja implementacije regulative iz područja klimatskih promjena.

Objavila je niz članaka iz područja zaštite okoliša te redovito sudjeluje kao predavač ili panelist na Konferencijama ne temu Okolišnog prava, zaštite okoliša i klimatskih promjena, kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu, te je stalni predavača na Svjetskom Samitu u Kini organiziranom od BiT – China; na Diplomatskoj Akademiji Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, te Visokoj školi Međunarodnih odnosa i diplomacije.

U studenom 2013. godine izabrana je za članicu Upravnog odbora Američke gospodarske komore u Hrvatskoj ukupno 2 mandata tj. 4 godine.

U ožujku 2018. godini izabrana je za članicu Task Force-a zaduženog za sporove iz Klimatskih promjena i politika (ADR) pri Međunarodnoj trgovačkoj komori u Parizu (ICC).