Članovi upravnog odbora

Članovi upravnog odbora

Hrvoje Novosel dipl. oec

- Stručnjak iz područja financija, bankarstva, strateškog planiranja i upravljanja projektima
- Stručnjak za financijske aspekte klimatskih promjena


Rođen je u Karlovcu, a diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Poslovnu karijeru započinje 1997. godine u tvrtki Oriflame, a krajem iste godine nastavlja u Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj (HBOR) gdje radi i danas. Tijekom dugogodišnje karijere u HBOR-u obavljao je niz raznolikih poslova i dužnosti.

Nakon pripravničkog staža, od 2001. godine obavlja dužnosti voditelja odjela gospodarstva gdje je zadužen za utemeljenje odjela i organizaciju razvoja financijskih proizvoda, kredita, garancija i eskonta mjenica. U tom periodu radio je na proizvodima financiranja velikih gospodarskih subjekata, kreiranja i uvođenja programa financijskog restrukturiranja gospodarskih subjekata, kredita za pripremu izvoza i izvoz, kreditiranja projekata u suradnji s fondovima za razvoj RH, mandatnim financiranjem projekata RH i provedbe proširenog programa organizirane obnove ratom stradalih kuća. Usporedo sa vođenjem odjela gospodarstva radio je i u skupini za pripremu i uvođenje Basel-a II što je podrazumijevalo i rad na kreiranju u promjenama općih akata banke, a na kojima sudjeluje i danas.

Nakon višegodišnjeg rada na poslovima prodaje financijskih proizvoda, 2004. godine prelazi na poslove formiranja Direkcije kreditnih analiza. Zadužen je za izradu Metodologija ocjene kreditnog rizika, Metodologije scoringa i Procedura upravljanja kreditnim rizikom te niza drugih akata u toj domeni praćenja rizika. Time je stekao bogata znanja iz područja planiranja investicijskih projekata, analize tržišta prodaje i nabave, formiranja prihoda i troškova investicijskih projekata. Također posjeduje znanja iz područja pripreme i realizacije EU fondova, kao i veliko iskustvo i znanje iz područja državnih potpora.

Od početka 2006. do kraja 2007. godine obavlja dužnost direktora Sektora analiza gdje rukovodi radom Direkcije kreditnih analiza i koordinira Direkciju za rizične plasmane, Službu analize banaka i Službu tehničkih analiza, a dodatno sudjeluje kao član niza stručnih odbora.

Početkom 2008. godine ponovo prelazi na rukovodeće mjesto Direkcije kreditnih analiza te radi na daljnjem unapređenju Metodologija ocjene kreditnog rizika, Metodologije scoringa i Procedura upravljanja kreditnim rizikom te niza drugih akata u toj domeni poslovanja i praćenja rizika te njihovom usklađenju sa promjena koje proizlaze iz promjena Zakona o kreditnim institucijama, a posebno se specijalizira za usklađenje sa Zakonom o potporama te uvođenja novog informacijskog sustava banke.

Nakon višegodišnjeg rada na poslovima rizika, od 2012. godine pa do danas zadužen je za formiranje Direkcije Upravljanja poslovnim procesima čija je glavna zadaća razvoj integriranog pogleda na cjelokupnu organizaciju te kontinuirano unapređenje organizacije poslovanja i optimizacije procesa. Time postaje zadužen za razvoj i uvođenje procesa upravljanja promjenama te podrške pri vođenju internih projekata. Od formiranja direkcije uspješno je proveo projekt snimke i analize poslovnih procesa banke. Zatim nastavio sa uvođenjem najboljih praksi upravljanja organizacijom, implementacijom procesnog pristupa i upravljanja poslovnim promjenama, analizom procesa, identifikacijom prioriteta za promjene, dizajna, implementacije i kontrole poboljšanih poslovnih procesa i rješenja.

U okviru svojih zaduženja tijekom radnog vijeka osim upravljanja timom, bio je aktivan sudionik u prepoznavanju, organizaciji i implementaciji novih propisa, metodologija, proizvoda i organizacijskih promjena iz područja rizika, analize, prodaje i organizacije te općenito bankarskog poslovanja, a posebno pri uvođenju pravila o državnim potporama. Pohađao je brojne edukacije iz područja financija, upravljanja ljudima i upravljanja projektima ( General management program ZSEM, Bocconi school, Basel – II, ATTF Luxembourg, RR. & CO. Knowledge Centre Ltd. Slovenija, RRIF, Mini MBA program PWC Academy Croatia).